Black Oceans, part 218

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

– … som Sopp, jeg selv har ingen idee, hvorfor. Konsepsjonen lener seg på nevnte her arbeider av doktor Vassone og konklusjoner fra Teamets eksperimenter innen sporing av monokromatiske stasjonare monader. – (Montana, knyttet Hunt; men nei, for sent.). – Man trenger maksimælt separasjon, primær renhet av sinnerommet, herfra ideen av å bruke forlatte baser på Mar Imbrium. Injekter vi preprogramerte Tuluse 10. Som flere bærere, som bedre. Bosatter vi dem i denne basen, laster dem i kokonger, metter med retaxilose og polbraxin, i hvert fall for å unngå interferensen med deres sovedrømmer, og kjører vi programmet. Antakelsen: Tuluse 10 stimulerer hvilken som helst følelsesenasjoner. Med noe intensitet, gjennom noe langt tid, modulert som helst. Mine damer og herrer, jeg sier ikke her om oppfinnelse, fangelse og trening av monader. Jeg sier om skapelse av våre egne. Selvfølgelig å nå flytte tilattende for å konstruere monader fra grunner om valgte av oss evner trenger lange og slitsomme undersøkelser med metoden av prøving og feiling, jeg skjønner dette. Men her alt er avhengig av oss, det er ingen begrensning av tilgjengelighet av materialen…

~ by angrydrake on 17/10/2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: