Black Oceans, part 213

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

Teoretisk sett men en bølgefunksjonen kan man beskrive et system med hvert kompleksitet, bestående av noe stor tall av kvatiske objekter. Jord. Galaksen. Universet. Før den er observert, ser det ut sånn. For å redusere trenger man en observatør.
Og Wheeler trekket ham nettopp denne rettningen.
– Fordi la oss forestille seg: Big Bang, ekspansjon, formering av galakser – fortsatt er ikke noen, som kan observere, ingen universestatus er ikke fordømt, ingen spesifikke distribusjon av materien, ingen proporsjoner av partikler, kanskje også ingen spesifikke fysiske konstanter. Den hele settet av mulige pakketter av universeparametrer har du på den kurven; skifte den litt ved aksel til venstre eller høyre og får du et annet universe. Spørsmål: til hvilket universe skal funksjønen redusere seg endelig?
– Men det nettopp reduserte seg på en slags måte! – lo Hunt usikker.

~ by angrydrake on 10/10/2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: