Black Oceans, part 175

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

– Doktor Vassone…
– Og jeg har på stillinger et hundre doktorer og på noe måte det er mulig for meg å velge mellom luftspeilingsjakt av svingende i skyene teoretikere og statens interesse! Men man må ha kjerner for det!
– Hva, har du funnet en syndebukk? – Hunt endelig sluttet å kontrollere seg selv. – Nå alt skal gå i min konto, riktig? Hvem har du solgt denne versjonen til allerede?
Hun løftet hodet og så på Nicholas med en ny interesse, plutselig som roet.
– Jeg er ærlig nysgjerrig – knurret hun, blåsende kreftelig røyke – hvordan du tenker om dette? At hva? Monadkriger skal ikke røre deg alene? At du er trygg, udødelig? At til ditt land det onde skal aldri skje? At når de kaster disse monader på oss – hva da? Gud skal beskytte? Om det er sannhet om Vassone, du selv må vite best. Kom til vår sentrum, se, hva skjer i Fjern Øst. Det skal være den samme hos oss. Er du fortsatte ikke redd? Du er psykisk syk, Hunt.
Hunt visste ikke, hva å svare. Han vridd ansikt i forsvarlige grimaser, en mer yngelig enn den andre.
– Sånn er det – angrep han i slutten, tvingende av seg tykk gift av ironi. – Patrioten, på hvems hjerte ligger bare det gode av landet? Den eneste rett i mengde av de urettferdige?

~ by angrydrake on 15/07/2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: