Black Oceans, part 172

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

Hilsende den siste av de kommende og sjekkende passasjerlister fra de siste flyene, Hunt kom inn til en av de hovedheis av Bunkeren.
– Minus syv – ba han. Heis var veldig rommelige, to vegger hadde de helt påleddet, det scrollte på dem stadig nyheter fra taktiske børsskjermer av EDCs operasjonssenter. Ingen store hemmeligheter skal man lese fra dem, en slags default av heiselig ledder – men virket til forestilling og innledet til atmosfær rådende i Bunkeren. Dette var etter hvert øyet av syklonen, front av denne krigen, dekket med fiendelig ild skyttergravene av en enslig divisjon tilbakeholdende fiendes skyv.
Fatum: utkommende fra heisen på syvende underetasjen, Nicholas Hunt møt plutselig en liten kvinne i uniformen med EDCs generalske distinksjoner. Hun snudde: Kleist. Hva visste seg: hun ventet for ham.
– Et ord, om det er mulig.
Hun nesten trekket ham til inne av den nærmeste ledig rom (det var i hvert fall legevaktsrommet). Stengende døra, hun snudde til Hunt.
Han kanskje selv forventet henne: selv heisen han stoppet, i Hunts tenkestrømmen kom et påminnels av Iris C. Kleist. (Lokal innbrud av sinnerommet?)
Etter deres første møte deres kontakter med hverandre begrenset seg til telefoniske samtaler, og mellom Gud og sannheten, Nicholas gjorde alt, så at den blir sånn. Fra denne møten tok han ut bilde av generalen som en kompetent person, med sterk vilje og, hva er værst, ærlig dedikert til hennes jobb. Fra erfaring visste han, hvor vanskelig det er å passe seg med med sånne mennesker. Faktum, at Kleist hadde nesten tretti år av militærøvelse, gjorde ikke saken lettere.
Inntil nå under organisering av konferansen nådde han på noe måte unngå konsultasjon på høytrinnet, anvendende metoden av gjorde fakter. Nå skal jeg betale for alt den, dømmet han av generalens snevret øyne og plutselighet av hennes bevegelser. I tillegg vi er uten NEti. Hold seg, Nicholas: en følgende tung kamp om kompetanser.

Advertisements

~ by angrydrake on 04/07/2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: