Black Oceans, part 137

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

– Sånn. Monadkriger. Jeg skal beskrive kort de grunnleggende antakelsene.
Så begynte han å telle:
– I den første fasen av Kriger man må forutse direkte angrep på sinn av bestemmetakere. I andre – kamper gjenførte bare i overflaten av sinnerommet, mellom defensive og ofensive monader. I den tredje – angrep på mellomlenker, det betyr telepater-temmere og profesjonelle mantriske blokkere; angrep både psykiske og fysiske. Fjerde fase, som karaktiserer seg med en dynamisk hemostasi, er den siste og potensielle uendelig trinn av kampen, består ikke av prøver å nå direkte inntrykk på bestemmelser av fiendeledelse gjennom sending til dem monader med passende psykomemiske “bomber” – men på deformasjon av omkringende sinnerommet og drypping fra monader psykomemiske “viruser”. På denne trinn kunne man ikke forskjelle mellom sinnet angrepet, “infisert” – fra den “rene”.

Advertisements

~ by angrydrake on 08/05/2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: