Black Oceans, part 129

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

– Vær så snill. Du husker, hva sa jeg om trender reflektert i sinnrommet. Noen lignende som paradigmet a sivilisasjon må reflektere seg der med sterk, utviklet psykomemisk struktur. Og nå la oss snu vektorer. Fordi sinnrommet, hva vi var enig i, gjør inntrykk på sinn av mennesker. Ergo – Schatzu kom tilbake med øyne til Hunt og løytet betydelig pekefinger – brukende monader skulle det være mulig for oss å forandre og forsterke disse strukturer slik, at det skulle skje oversettelse også til sinn ikke handikapet, som handikapet er sinn av telepater. Det er unnfangelse grunnelig forskjellig av den, som jeg har støttet analysen min av Monadkriger på – fordi her har vi til å gjøre med ikke selektiv, statistisk, sakte og relativt grunt innflytelse. Men hvilke perspektiver åpner foran oss…! Fullført drømmen av memetiske ingeniører! Det er fast innflytelse, uløsbar forandring, ingenting gir her mantrer, ingen brødrene. Fordi det ikke om beslutningstakere. Vi kunne styre mentaliteter av hele samfunn, nasjoner, spesifisere deres tenkemåte, valgspreferanser, indusere ved behov pasifistiske eller aggresive humører, modellere ksenofobi…
Schatzu vinket med hånd, omfattende med denne gesten hele kveldig Ny York: eksploderende med laserlys og store bevegende holografier, dekket med en glød av ulikefargelig syn og nedsenket i tåke av usluttende støy by sammen med noen-dusin millioner innbyggere.
– Vennligst forestille seg, vennligst bare forestille seg…!
Hunt så på ham og så følgende selvnevnte profet av hermetisk religiøn, proklamerende av ny, ultravirulent kult. Disse glød, den ærlig smil, denne stolthet løftende bryst, den ild av kunnskap.

~ by angrydrake on 10/04/2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: