Black Oceans, part 91

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

-…av denne grunn vi forskjeller mellom monader tre hovedkategorier. Gjennom analogi til biologiske organismer vi kaller dem: plante monader, animalske monader og neuromonader. Neuromonader er rett dette hva vi prøver å kontakte: dette er homeostatiske, langtidlig forstyrrelser av sinnrom med en grad av komplisering og selvorganisasjon at de har bevissthet av sin egen eksistens i det ortodokse betydning av dette ord. Fordi om en animalsk monad man kan se, at dette tenker, hvis tanker er dens «beiner», «blod» og «muskler». Monader: plante og animalske definerer vi gjennom motstand av neuromonade – som disse, som har ikke bevissthet, og hvor plantemonader er stasjonær monader. Vær så snill ikke la seg lure med forhastet konnotasjoner av disse nevner: i ingen fall er dette om hvor kommer psykomemer av monaden, det betyr: fra en menneske eller dyr. Vanligvis det er nøyaktig blandet, bare i større byer kan man treffe monader som er ved dette henseende «rent». I rurale områder selv, i ubebodd villmark…

Advertisements

~ by angrydrake on 11/09/2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: