Black Oceans, part 27

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian. Oops. Mislabeled the previous one as 25.

‭ Med en monostreng han falt til takk av WTC (lykkelig dets lugar var uten vinduer), her han endret til andre, intern heis og svømte direkt til garasje nivå. Noen akkurat kjøret inn sammen med hunden, liten, støyende kjøteren. Liten storfe, men rasende begynte fra klart ondskap å bjeffe på Nicholas og han i ende blitt sint og spinnet, klar til å skarpe det til betong vegg; men halv sekund før kjøtter gjemmet hale og gikk tilbake til hans mester.
‏ Endelig ruller på innkalt bilen.
‏ – Sentral – sa ham Hunt, fått på.
‏ – Ja vel, Sentral, vi kjører, sir – og faktisk, de kjøret.
‏ Hunt polarisert vinduer og innkalt på foran CNN tjeneste, profilert for ham gjennom en personlig filteringsprogram. I nyheter under “Generelt” faller i hans øyne opplysning om noen tragedie i sør Meksik, mange legemer. Trotskys reinkarnasjon igjen? – han interesserte seg Nicholas og tilkallet info. I etiketten var om en sekt. Ritual mord? Men ikke. Sekt tilhørte til art av apokalyptisk, de, som her: leder han en åpenbaring, besøker ham små grønne, og nå plukker valgte nasjon for å fille kosmisk arken. Vanligvis det vise ut at arken tar bare sjeler – så de skjærer kroppene. Det sett slik i dette fall: noen natt de begynte å henge seg og skyte seg i hode. Ett hundre og førti likene. Første linker ledet til bare lytt mindre blodig slakte i en underalpinsk villa i Sveits: kroppene partert, rød på snø…
‏ Siden Hunt husket, fra barnhet, uten pause han hørt om likende ulykker. Han vokste seg i overbevisning, at verden er i sin natur gal og bare her og her kunne man finne oaser av sunn fornuft. Mer: han sett på realitet som en konglomerat av levende og ulevende elementer, som var i kontinuerlig flyt, fordi trukket med kreftene, som er helt utenfor disse elementers kontroll og forståhet.

~ by angrydrake on 05/04/2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: