Black Oceans, part 21

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

– Jeg forstår at du er interessert med våre arbeider mest profesjonell – sa Hunt, raske slått på mikrofoner og kameraer av lovlig sikkerhet, kjølte sin ansikt i en utenutrykkende maske og gjorde velkommen ritualer ved NEtis regler. – Men det viser meg her, at du er utdannet som en neurofysiolog, uansett hva det mener. Professor i Bostonsk, Adveling av Kognitivistikk og Neural Systemer, Sentrum av Adaptiv Systemer. Mhm, det skriver her også: psykiatri, matematikk… Hvor fra – dette matematikk?
– Neural netter – hun svarte kort. Hjerne analogs.
– Uansett, hva har dette felles med oss? Har du lest Krasnows “Genkaos”?
– Ja. Akkurat på grunn av dette. Jeg vil å bruke deres databanker til å finne personer med DNAM med spesifikke parametrer.
– Hvis jeg kan ble helt ærlig, det er faktisk ulovlig.
– Fordi jeg kom her, og ikke til Helseetaten.
– Oh vel. Bunn og grunn du er autorisert. Men vær snill og innse, at selv kunnskap skal gi deg ingen, for å bruke det eller annonse hvor som helst på ute av disse murer skal du trenge høy, offentlig velsignelse, god ord fra senator Tito skal sikkert ikke ble nok.
– Når jeg finne det, alle skal velsigne meg.
– Og hva er det?
– Ha jeg din enighet?
– Ja, ja.
– Jeg trenger deres datamaskiner for å interpolere DNA av telepat og brede filtrering av populasjon gjennom filter profilert med det.
– Telepat? – ler Hunt.
– Passiv.

Advertisements

~ by angrydrake on 26/03/2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: