Black Oceans, part 6

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian. This has been pipelined from the past; I don’t actually work on Sundays.

Hennes nærmeste forteltet familie viset seg å være syttende år gammel sønn. Hva er sant, han var ikke en sønn i juridisk forstand, fordi Vassones pedagogisk kontrakt utløpet seks år siden og i Giddensons familie kodeks forstand de har ingen ting i felles; likevel data ble i registrer.
Han kom, tålmodig ventet ved henne og var der, når hun våknet opp. En gang hun resitert ham nummeret. Ring, ring, ring.
Han ringet.
– Kan jeg få snakke med herr Hunt?
Svarte en kvinne eller sekretærprogram som brukte kvinnelig dialogant.
– Hvem snakker?
– Jas Vassone, jeg ringer i min mors navn, det er hast, hun bet, for å jeg…
– Hvor har du denne nummeret?
– Jeg sier, mora min, doktor Marina S. Vassone, hører du, eller skal jeg stave, vel, hun leger i sykehus og hun bet, at jeg…
En skifte på andre side.
– Det er Hunt. Hva har skjedd?
– De har hun i sykehus, på psykiatrisk del, hun bet…
– Hvilken sykehus er det?
Halv time etter denne samtalen kjøret to sivile som sett ut som soldater kledd i siste øyeblikk. Straks, de begynte krangle med personell. Sykehusets advokater og medikator ble lastet ned. Vaktene fra nærmeste vaktstasjoner tatt ikke hendene fra deres hylstre.
Jas sett på alle dette fra hans mors sales terskel, usikkert hvis det er bedre å gjemme seg fra utsikt av de andre. Barnfrykter steg opp i ham: kanskje de skal komme og forby, kanskje de skal kaste ut.
Når henne sett på lytt mer bevisst, han kom til henne, og bøyet seg over.
– Hva har skjedd, mama? Er du sant syk?
– Hun fikk meg – hun hvisket, vettet munn. – Bedre gå allerede.
– Men…
– Vær så snill. Nei, jeg er ikke syk. Gå nå. – Han gikk ikke.

~ by angrydrake on 10/03/2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: