Black Oceans, part 218

•17/10/2014 • Leave a Comment

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

– … som Sopp, jeg selv har ingen idee, hvorfor. Konsepsjonen lener seg på nevnte her arbeider av doktor Vassone og konklusjoner fra Teamets eksperimenter innen sporing av monokromatiske stasjonare monader. – (Montana, knyttet Hunt; men nei, for sent.). – Man trenger maksimælt separasjon, primær renhet av sinnerommet, herfra ideen av å bruke forlatte baser på Mar Imbrium. Injekter vi preprogramerte Tuluse 10. Som flere bærere, som bedre. Bosatter vi dem i denne basen, laster dem i kokonger, metter med retaxilose og polbraxin, i hvert fall for å unngå interferensen med deres sovedrømmer, og kjører vi programmet. Antakelsen: Tuluse 10 stimulerer hvilken som helst følelsesenasjoner. Med noe intensitet, gjennom noe langt tid, modulert som helst. Mine damer og herrer, jeg sier ikke her om oppfinnelse, fangelse og trening av monader. Jeg sier om skapelse av våre egne. Selvfølgelig å nå flytte tilattende for å konstruere monader fra grunner om valgte av oss evner trenger lange og slitsomme undersøkelser med metoden av prøving og feiling, jeg skjønner dette. Men her alt er avhengig av oss, det er ingen begrensning av tilgjengelighet av materialen…

Black Oceans, part 217

•16/10/2014 • Leave a Comment

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

– Som dere vet – begynte han, gryntende – implantemodeller akkurat tilgjengelig på markedet lener seg på mønster av Hamaba 6, tilatt selv fra den første loven om neuroimplantasjoner, på grunn av den forbannet konvensjon, som, jeg minner, ratifiserte vi med hele pakketen. I sanntenes, alle ratifiserte den. Mens tiden går vi i Bruen selv langt fra, men disse teknologiene er fortsatt hemmelig: hær, Skygger, medisinsk fysikk, og so videre. Selv nå Hamaba 6 begrenser seg til stimulasjon av sentrer av følelser, er veldig primitivt, når det gjelder om tilkoblinger, trenger en rekke av mikrotrepanasjoner, herfra også relativt høy kostnad av installering, til tross for økende popularitet av internale ortovisualisasjoner. Mønster Tuluza 10, som består grunnen av nåtidens arbeid, er lenet på den tokiske modell av neuroparasitt. Man trenger bare en blodig injeksjon. Det betyr, ser dere her, to sentimetrer av suspensjon intravenøst. Nanomater gradvis legger seg i hjernet og selvstendig bygger strukturen. Utelate hver alt, er dette ekstremt billig. Prosessen tar rundt tolv timer. Dekket er nesten hele hjernebark. Kommunikasjonsmodul krystaliserer seg her, under lillehjernen. Tuluza 10 omdirigerer det hele av sentralt og autonomisk aktivitetet av nervøsesystemet. Hvert tilkobling er potensielt interaktivt. I versjonen Gladiator, prosjektert for hæren, økningen av induksjonsfunksjoner lar…
Han snakte sånn og snakte, beskrivende fordeler av de nye versjoner av implanten og klagende om lovsbegrensinger, inntil Hunt tvilte, at han skal nå til noe om Soppen. Endelig ordet falt.

Black Oceans, part 216

•15/10/2014 • Leave a Comment

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

– Om det gjelder effektiviteten av efesen i de Økonomiske Kriger – kontinuerte doktor – teoretisk sett kan det gi oss en kjempestor fordel, men i praksis viser seg noe vanskeligheter. Om i begynnelsen – før århundrer – børsspillet referert seg til noe økonomiske indikatører fra reellverden, da i eraen av Krigene den eneste referansepunkt består av børsen selv. Men ikke til efesere – til efesere grunnen er den metabørs, uanalysebar eksos av fuzzy logikker av private og offentlige meglermaskiner. Det tilværer ingen rasjonelle grunn for gjorde av efesere valg: desiderer bare lesning av fremtiden. Og på grunn av ukjente årsaker det er umulig å gjennomføre en effektiv, unfeilbar spill for mer en en papir: noen av inntektrealisasjoner skal gå ikke, noen ganger alle. Praktisk sett gjør det børsobjektkamp umulig, fordi i Økonomiske Kriger man kan ikke føre en effektiv angrep grunnet i bare ett emisjon.
Etterpå til talerstolen kom Per-Mueller. Den var en bredeskuldret fenosemiter med en ørnisk utsikt av svarte øyne, en juridisk tatovering omkringet hans naken.
Hunt i mellomtiden hørte gjennom telefonen hans bio – hva viste seg: Per-Mueller var en kognitivist lastet ned av Krasnow til Hacienda fra prosjekt Bruen. Og om den talte han nå: om implanter.

Black Oceans, part 215

•14/10/2014 • Leave a Comment

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

Hunt gikk til en annen sal. Her, ifølge med tidsplannen sjekket telefonisk, ville straks utføre den Per Mueller. Denne dagen har gruppen tildelte til samtale om potensiell nyttige sideteorier og akkurat presenterte seg Haciendas folk. Doktor Jugrin fjernet noens tvilet på emne av den faktiske efektivitet av efes. På veggen hvite mus spiste fra materen syntetiske mat.
– Efes (FS – futuroskop) i den aktuelle versjonen – holdt Jugrin – reker nominælt til tre hundre tolv sekunder. Styrke er bestemt på analogiske måte som estep teste, men i plassen av identiske labirynter, vi har tre likeplasset matere tilkoblet til generatører av pseudotilfeldige tall. Om tiden trnd maskinen bestemmer, i hvilken hjornet skal vise seg maten. Kamera opptar alle bevegelser av musen. I følgende prøver man vokser tallet av materer og fjerner dem fra hverandre. Tiden av prereaksjon (trnd – tn) svinger ikke til de enkelte eksperimenter mer enn noen sekunder: mus er genetisk standariserte. Men etter at man går til materiell som eg genetisk ikke likestilt forskjellen av effektive dekninger er mer en fem hundre prosent! Den samme versjonen av efesen, som i første prøver gir fem minutters horisonten, lar noen efesere til prediksjoner nært halvtimerske. Det antyder eksistens av genetisk determinerte evner eller grupper av evner spesielt vennlig til futuroskopen. Så langt vi kan ikke isolore dem. Denne evnen av organismen, den modifiserende faktoren man kom til å kalle etter navnet mitt – tilstått med usikker smilen doktoren – en jugrin. – Plistring og fnising. – Den høyeste notert så langt hos Homo sapiens jugrin er 4.78. Vi noterte ikke en jugrin av null.

Black Oceans, part 214

•13/10/2014 • Leave a Comment

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

– Ja, men hvorfor ikke til denne status akkurat, i hvilken tilværelsen av menneske ville være umulig? Dette er spørsmål som ligger ved grunnen til den Antropiske Reglen. Forvirrelse av usannsynligheten av vår tilværelse. Wheelers svar er enkelt: vi tilværer, fordi vi kan observere. Vi har makt å bryte ned bølgefunksjoner. Om vi ikke, universet skulle ikke redusere seg i det hele tatt. Aktualisasjon trenger en observatør, derfor valg begrenset seg til statuser som bar frukt med disse observatører: psykosoiker, vesener som er intelligente og selvbevisst.
Nicholas glattet bart.
– Mhmmm, jeg føler, at det er en slags krok her. Herr major… hvordan kan man observere systemet fra dets inne?
Majoren smilte til Hunt, brytet servietten og gjemmet evigpen.
– Når vi snakker om universet – sa han – det betyr et system fra definisjon omfattende alle, det er ingenting som “observasjon fra ute”.
– Hvorfa da sikkerhet, at reduksjon skjedde i det hele tatt?
Majoren spredte armene – Nicholas var ikke sikker av intensjonen av geste: om Fuzz viste sånn hans avmakt, eller viset i svar til verden rundt.

Black Oceans, part 213

•10/10/2014 • Leave a Comment

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

Teoretisk sett men en bølgefunksjonen kan man beskrive et system med hvert kompleksitet, bestående av noe stor tall av kvatiske objekter. Jord. Galaksen. Universet. Før den er observert, ser det ut sånn. For å redusere trenger man en observatør.
Og Wheeler trekket ham nettopp denne rettningen.
– Fordi la oss forestille seg: Big Bang, ekspansjon, formering av galakser – fortsatt er ikke noen, som kan observere, ingen universestatus er ikke fordømt, ingen spesifikke distribusjon av materien, ingen proporsjoner av partikler, kanskje også ingen spesifikke fysiske konstanter. Den hele settet av mulige pakketter av universeparametrer har du på den kurven; skifte den litt ved aksel til venstre eller høyre og får du et annet universe. Spørsmål: til hvilket universe skal funksjønen redusere seg endelig?
– Men det nettopp reduserte seg på en slags måte! – lo Hunt usikker.

Black Oceans, part 212

•09/10/2014 • Leave a Comment

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

Majoren måtte å se dette i hans øyne. Glansende en gang til på doktor Peer (kranglet hun akkurat med noen i uniformen fra første rekke), sukket og trekket Nicholas til foyeren. Her stå de akkurat bak døren. Fuzz så rundt og rykket en serviett fra kaffesetten på den nærmeste bord.
– Kvantiske fysikk, grunnlegende saker – knurret han, tegnende på servietten en graf med en evigpenen tatt ut fra noe sted. Grafen bestått av do parallele linjer og en bellkurven. – Vertikalt sannsynlighet, fra null til ett. På horizontale aksen spesifikke statuser av systemet. Om Schrodingers katten hørt du?
– Så sent er jeg ikke.
– Okay. Da vet du, at inntil øyeblikket av observasjonen systemet er ikke i en, konkret status, med i overleggen av alle sannsynlige statuser. Katten lever og katten er død. Mynten falt med ørnen på toppen og mynten falt med hodet på toppen, fifty-fifty. Men la oss begynne komplisere eksempler litt, la oss ta kastelse med noen sekssidersterninger. Summen av utkastede punkter beskriver en sånn bølgefunksjon, Gaussiske kurven er naturlig til de stokastiske spredene. Ett på sannsynlighetsakslen er omtrent her, ekstremum av funksjonen her. Terninger ligger under koppen, vi ser ikke. Løfter vi koppen, skjer observasjon, funksjon kollapserer, reduserer seg til en status, som har sannsynlighet som hopper til ett. Skal vi si, dette. – Og majoren tegnet rask polet cirka to-tredjedels på bells bredelse, høyre enn det noen ganger. – Ser du? Alle andre statuser faller ned til null, er flattet på aksen, og den eneste, observerte…
– Skjønner, skjønner.