Black Oceans, part 199

•22/08/2014 • Leave a Comment

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

Hunt i distraksjon gnit bart med toppen av hånda.
– Mhm, men denne prosessen blir raskere, der er mer og mer av dise galninger, bøyde linjen slår taket – hvorfor?
– Jeg har et par hypoteser – Schatzu trukket skulderene. – Mest sannsynligvis stadig, ubryttet psykomemetisk stråling av Nefelere sakte forandrer menneskes mentalitet i generell, bøyer det til den nefelske, og de følgende psykomemer har det enklere å adaptere. Det skjer selvfølgelig i stor skala, statistisk, med en metode helt evolusjonær. Derfor grafen ser ut, som den ser ut.
– Akkurat denne: hvorfor ser den ut, som den ser ut? La oss si, at du har bevisst korrelasjonen – men hvorfra kom denne i det hele tatt?
– Du ber meg om den umulige, herr Hunt – fniset Schatzu. – Hvorfor kunne jeg forklare genesen av de enkelte egenskaper av de nefelske psykomemer, for eksempel indusering av autodestrukterende aktiviteter i tider av koniunksjoner av deres soler? Kanskje det har noen tilkobling til deres biologi, måte de reproduserer seg? Og kanskje nettopp med deres vaner? Vi også om angitte tider feirer Jul hvert år. Men disse er bare desperate analogier, blinde gjettelser på grunn av enelementske gruppe av eksempler.
– Jul? – Hunt krøllet øyebri. – Tenker du, at dette er en manifestasjon av deres… religion?
– Jeg vet ikke, hva det er manifestasjonen av! – irriterte seg Schatzu. – Vi, menneskehet, selv også stråler gjennom sinnerommet med vår kultur, fysiologi, vitenskap, formen av sivilisasjonen – våre selv. Disse nefelere kunne i denne tiden bli helt menneskelig.
– Jeg tviler – knurret Hunt, gniende bart nervøs. – Jeg påminner deg, hav du sa til meg: at jeg må ikke anta ufrivillighet av påvirkning. Det synes mye mer sannsynlig til meg, at de er bevisst av eksistensen av sinnerommet og monader og de kom til avtale med deres neuromonader og at alle dette er gjerninger planlagte og gjennomtenkte. Dette er ikke stråling, herr Schatzu. Dette er nefelske neuromonader.
– Planlagte, sier du – Ronald ristet hodet. – Gjennomtenkt. Hva derfor er deres plan? Hva slags mål kunne de ha i lignende gjerninger?
– Ser du ikke? – Hunt lo spottelig. Han stod opp fra skriveborden, åpnet kontorets vinduer (på deres glass fortsatt spillet de fargelige simulasjoner av Ronald) og vinket med hånden på nattens Ny York. – Vi ble overfalt av invasjonen!

Black Oceans, part 198

•21/08/2014 • Leave a Comment

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

Vennligst tro meg – trekket Ronald – jeg selv prøvde å finne hullen i dette. Men her alt passer perfekt, til hvert variant. Selv med den med høyutviklet Nefelisk sivilisasjon og deres ubevisst påvirkning gjennom sinnerommet – fordi Sheratan har avstand fra oss av femtito lysår, og den første radiosignallet ble sendt fra Jorden akkurat rundt ende av nittende århundre. Man må observere, hvordan skal bevege seg gjennom rommet denne bølgen av vår støy fra tider, da vi har ikke gikk over til HFT teknologier; telle, hvordan ser ut snuddende avdelinger av vår Støy Vinduet… Faen, hvordan alt dette passer. Disse psykomemer, hvafra er bygget de nefelske monader – er så fremmede, at en menneskes sinn vet ikke, hva å gjøre med dem og det er vanskelig for den å koble dem til potten i det hele tatt. Og hva er de fleste av disse etablere av sekter? Science fiction forfattere og mennesker med brytede personaliteter, med plastiske, sårbare sinn, vaklevorne med psykodeliske visjoner narkomaner: fordi de hadde “tørket koblinger”. Hvordan dette ser ut i Vassones modelle: Psykomem eller den hele psykomemetiske struktur filtrer seg til menneskes sinn. Etterpå har vi en darwinske naturell seleksjon: mutasjoner og multiplikasjoner og fjerning av de upassende. Rent nefelske psykomemer er straks fjernet som helt upassende, for fremmede. Men av og til, i “vennlig miljø”, overlever de og gradvis begynner å dominere noen fjerne rekombinasjoner deres. Hva får vi da? Ufologiske profeter, som selv vet ikke, hva de vet. La oss drikke gift, brødre, det skal kommet et skip og ta våre sjeler! Selvfølgelig ikke sjeler, men psykomemer, og ikke et skip, men monader. Dette, klart, er udirekte bevis, at Nefelere er perfekt bevisst av eksistens av sinnerommet og dets egenskaper. Og disse sektiske troer, ritualer, bøyede tolkinger av visjoner sendt av Gud til deres guru… Hva annet bedre å forutvente, disse Nefelere kan være noen forbannede klorpustende blekkspruter. Hva skal gjøre en katt med menneskelige psykomemer? Hva skal gi ut en tiger ladert med en pakke av menneskelige påminnelser om reglene av databruk? Forstår du, herr Hunt? Sånn er forklaringen.

Black Oceans, part 197

•20/08/2014 • Leave a Comment

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

- Er du sikkert at du ønsker at jeg sier dette? – knurret Hunt. – Teorien din antar, at på dette Nefele lever noen slags vesener, hvem sin psykomemer, bevegende seg gjennom sinnerommet raskere enn lyset, påvirker menneskers sinn på Jord og fører dem til akkurat slike galskaper. Ikke sant? Særlig måtte i det sist sløvet seg Ockhams barberhøvel.
– Vennligst gi kontrargumenter. Korrelasjonen skal du nok ikke motsi.
– Først – sukket tungt Hunt – intensitet av psykomemetiske stråling fra den slags avstand…
– Feil – smilte Schatzu. – Du antar ubevissthet og, slik jeg sier dette, “naturalitet” av inntrykket. Men hvorfor dette? Kunne ikke fra Nefelers tanket oppstå monader også? Plantelige, stasjonære; og animalske, mobile; og neuromonader. Og djeveler vet, om disse Nefeler er bevisst om deres eksistens, om der er blant dem bare de svakeste telepater, kanskje de er en primitive folk, noen slags romslige huleboere. Jeg vet ikke, det har ingen betydning. Hele saken spiller seg på nivå av sinerommet. Neuromonader, for å oppstå, trenger ikke en utviklet sivilisasjon av materialske generatører av psykomemer.
Hunt var stille. Han snudde øyne fra Schatzu og så nå på disse grafer, svingete på mørke glass med uregelmessige sinusoider, med tørr matematikk proklamerende fall av de hellige sannheter.

Black Oceans, part 196

•18/08/2014 • Leave a Comment

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

- Kaukab al-shratain, slik nevnte den arabene: “stjerne av to tegner”. I Hipparchs tid ble den brukt for å merke begynnelsen av året, det betyr vårlig jevndøgn. Men nake øyet kan man se bare et komponent, i Hertzsprung-Russelt: A5V. Du kan gå ut og se, det akkurat stod opp, lav over horisonten, nord, nord-øst, to komma syv av lysstyrke. I realiteten den har en kamerat. Og den har planeter. Så langt den europeiske, bakmånelige, dispersiske teleskopen har fant fire. Grafen, som du ser, er den grafiske analysen av årlig bevegelse – det betyr selvfølgelig den sheratanske år – av den andre. Så vidt jeg vet, komiteen har gitt den navn Nefele, det har noe slags forhold til tro av de eldgamle grekerne på emne av ramens konstellasjon. Sheratan A og Sheratan B går i bane om en felles massesentrum i hundre og syv jordlige dager. Denne er den blå komponent. Nederst har du bevegelse av planeten, dens bane selv ikke påminner om en ellipse. Derfra åpenbart mangel for regularitet. Korrelasjon var fant bare etter lignelse til hele av astronomiske data. Punkter merket med piler er øyeblikker av koniunksjon av Sheratan A og Sheratan B med forhold til Nefele. På den første grafen, som jeg skal spille her, til venstre, de er reflektert med bratte topper av plutselig økning i antall av ritualske “frigjørelser fra kroppen”. Her har vi også små fluktuasjoner tilkoblet til planetlige koniunksjoner i Sheretan, men de rett og slett passer i feilmarginen av konstanten av kaotiske økningen.

Black Oceans, part 195

•15/08/2014 • Leave a Comment

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

- Men hvor går du med dette? Fordi jeg greper ikke.
– Vennligst se på. – Grafen på vinduer forandret seg. Nå gikk gjennom dem en hvit slange, brytet i tiden til noen diversefargelige komponenter, beskrivet under med velskapte piktogramer. I vinduen til siden var den oversatt til noen slags kompliserte episykliske omsetninger, også med tykk omskrivelse. – Minner dette deg om noe?
– Med en interpolerings analyse av pulsarsignalen fra en multippel system.
– Nettopp. Men i dette systemet er det ikke en pulsar. Dette er Sherata, beta av Ramen.
– Sheraton?
– Sheratan. Stjerne, ikke hotel. Være ikke undertrykket med minne om gammel form! – lo Schatzu.
Hunt, med ugjennomtrengelig ansikt så på datasimulasjon spiller på mørke glass av kontoret.
– Vennligst fortelle, jeg hører.

Black Oceans, part 194

•14/08/2014 • Leave a Comment

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian. I’m sick.

- Ikke bøy munner. Husker du, når jeg spurte da i “Santuccio”, om fysikklover gjelder det? Vassone kunne ikke svare. Og dette er en absolutt nøkkel sak. Jeg har funnet en indirekte bevis, at svaret til spørsmålen er: “nei”. Noen timer før jeg var i Bunkeren, en av de EDC analytikere skyvet inn ved et uhell den siste element. Jeg sjekket og alt passer. I fotnoter til Vassones traktaten er en lenk til tyvehundreårs undersøkelser til en ting kalt “formeminne”. Denne var teorien annerkjent da som fullstendig galskap, ingen visste hva å gjøre med denne, selv om resultater av eksperimenter så ut til å bekrefte den. Kjenner du? Hvert problem, en gangs løset, etterpå er enklere til å løse igjen, selv om den følgende har ikke kjennskap om gjerninger av prekursoren. Det er enklere å lære seg et melodi, en dikt, dansefigur, når noen har lært disse før deg, og jo flere folk kjenner dem, jo enklere de kommer i hodet. Og så videre. Denne er en av de mutasjonene av teorien utviklet i tjue århundre av noen Rupert Sheldrake, biokemiker og sellebiolog. Dyrkende planter i laboratorium i India, fikk han “et nytt vitenskap om livet”, i hvilken forelest han sin teorien av morfogenetiske felten, eller formeskapelig resonans. Det er verdi å vite, at han skrev denne, værende under innflytelse av den holismes guru, Bede Griffith. De måtte hadde noen stikkning av intuisjon… Selv om saken munn og grunn begynte som prøve å påfylle etterdarwinske genetikken – men straks, som en universalisk teori, spredte seg den også til kultursfære, etter årene hadde den fruktet med marketingsmemetikk. I hvert fall resonans ville gjelde hver form, også intensjonelle vesener. Vi selvfølgelig vet, at saken er grunnet rett og slett i osmose av psykomemer, men da var denne en uforklarelig absurd. Likevel, i prøver å forklare den, eller falsifisere, de gjennomførte utallelige ekperimenter, av hvilke en del skjer samtidig i to motsatte punkter på Jord – og denne er distans med målelig informasjons forsinkelse. Selv om som den virkelig meningful man må annerkjenne et serie av eksperimenter gjennomførte på distansen: Jord – Mars. Den tredje marsreisen hadde en god del problemer med dette. Etterkommende statistisk analyse av deres resultater viset, at rottes overgang gjennom labyrint på Mars gjorde det lettere for rotten på Jord å gå gjennom labyrinten med en identisk form, selv om teoretisk sett var den ennå ut av den marsisk del av ekperimentets gjerningerkjegle. Selvfølgelig, alle dette var forskjeller veldig lite og målelig bare i store setter, fordi disse rotter hadde selv ingen telepatiske evner. Likevel dette er bevis, at psykomemetiske bølgen går gjennom sinnerommet raskere enn lyset.

Black Oceans, part 193

•13/08/2014 • Leave a Comment

This is a post in the ongoing project to translate Czarne Oceany from Polish to Norwegian.

- Om dette var en aksjekurs, ville jeg kjøpe dem blind.
– Akkurat på den det er ikke synlig, men etter brytelse til måneder, uker og dager får vi en veldig interressant graf, på hvilken kan man se noen fluktuasjoner, spesielt når vi begrenser seg til det siste halvårhundret, for hvilken har vi mye bedre dokumentasjonen. Selvfølgelig, den første jeg gjort, var å kaste ting i data med order å finne noe regularitet i disse følgende etter seg forsterkninger og forsvakelser av den blodige troen. Det fant dem ikke, selv om den ignorerte den selvstendig variabel av stadig økning. Da fortalte jeg den finne korrelasjon med andre sosiologiske prosesser. Langsiktig, det var ingen. Deretter sa jeg til den å ta under hensikt alle parallele synlige prosesser, også for eksempel forandringer av de gjennomsnittige døgntemperaturer, nivå av den globalt brutto inntekt og lignende indikatorer.
– Sikkert dette også visste ikke rezultater. Jeg skal vedde på at mange har prøvd denne slags komparatistikken.
– Veldig sannsynlig.
– Så på hvilken grunn er ditt oppfunn?
– Du ser, jeg visste om sinnerommet. De andre – ikke.
– Ah, sinnerommet…

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 93 other followers